• Member of Honour

  Welkom op het forum waar je alles kunt bespreken wat met Crews en events te maken hebben. Om dit forum in goede banen te leiden zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die hieronder worden toegelicht. Lees deze alsjeblieft goed door.

  Achtereenvolgens zal worden toegelicht hoe dit forum gebruikt kan worden en zullen de forum regels en forumban schaal worden toegelicht.

 • Member of Honour

  FORUM GEBRUIK
  

  Aangezien er een hoop verschillende dingen kunnen worden besproken op dit forum zal er om het overzicht te bewaren gewerkt worden met tags. Deze laten zien waar het topic mee te maken heeft. Door op een tag te klikken zie je in één overzicht alle topics met de desbetreffende tag.

  Als je een tag wilt toevoegen zie je wanneer je een topic opent onder het schrijfvak een gebied waar je tags toe kunt voegen:

  alt text

  Voor alle topics gerelateerd aan suggesties & ideeën mag de tag IDEE worden gebruikt. Wil je een discussie openen aangaande een bepaald onderwerp gebruik je de tag DISCUSSIE.

  Voor alle topics met crew-gerelateerde onderwerpen mag de tag CREWS worden gebruikt, daarnaast zijn er nog enkele optionele tweede tags:
  CREWCUP - alle topics m.b.t. de crewcup
  CREWCOMPETITIE - alle topics m.b.t. crewcompetities
  CREWBATTLES - alle topics m.b.t. crewbattles
  CAFÉ - alle café-topics van crews

  Voor alle andere topics hoeft GEEN tag te worden gebruikt.

 • Member of Honour

  CREW GERELATEERDE REGELS
  

  ➡ Algemeen
  Op dit forum gelden dezelfde gedragsregels als op de andere fora van OSM. Wij gaan niet de hele lijst met regels hier opsommen, wij gaan ervan uit dat jullie als crewleden deze regels kennen en indien nodig zullen we deze (dus ook de straffen) hanteren.

  ➡ Waarvoor is dit forum bedoeld?
  Alle vragen, discussies en andere zaken die betrekking hebben tot de crews. Ook kan dit forum door de OSM Staff gebruikt worden voor meldingen naar de crews toe.

  ➡ Interactief
  Op dit forum is ruimte voor topics die voor leuke en/of positieve interactie zorgen. Wanneer je een leuk idee of onderwerp hebt om te bespreken, is dit absoluut toegestaan. Probeer wel de onderwerpen die op een specifiek forum horen, daar te bespreken.

  ➡ Specifieke regels
  Op dit forum komen veel vragen of verzoeken gericht aan de Crewsupport. In deze topics is reageren alleen toegestaan wanneer jij het topic zelf hebt geopend, of als jij een nuttige toevoeging hebt. Wie wel onnodig reageert, zal worden bestraft met een forumban die bij herhaling van overtreding op den duur zal oplopen.

  Het werven van nieuwe leden voor jouw crew is verboden. Het is de bedoeling dat je de leden regelt, voordat je de crew opricht. Bij herhaling volgt ook hier een forumban.

  ➡ Moderator spelen
  Op dit forum zijn niet zomaar een aantal moderators aangesteld. Het is dus niet de bedoeling dat andere managers deze taken overnemen.

 • Member of Honour

  REGELS MET BETREKKING TOT IDEEËN
  

  ➡ Hoe meld ik een idee?

  Iedereen kan een idee posten, door zijn idee te melden in het desbetreffende discussietopic, het is dus handig om eerst te kijken waar je idee precies over gaat, en het dan te plaatsen in het desbetreffende discussietopic. Een overzicht van alle discussietopics is hier te vinden. Het is de bedoeling dat je het idee goed uitlegt en dat de naam van het idee ook kort en bondig aangeeft waar het idee over gaat. Geef in jouw post aan wat het probleem is, waarom het veranderd zou moeten worden en natuurlijk hoe het probleem in jouw ogen zou moeten worden opgelost. Vergeet van tevoren niet te kijken of het idee toevallig al bekend is.

  Bekende (afgekeurde) ideeën zijn na te lezen op de hiervoor bedoelde pagina genaamd Afgekeurde Ideeën, voor de goedgekeurde ideeën hebben we een topic topic op het S&I forum genaamd Goedgekeurde Ideeën. Wees duidelijk en houd het netjes en overzichtelijk door middel van het gebruik van leestekens en Algemeen Beschaafd Nederlands. Dit alles om het hele proces van idee bekijken en goed- of afkeuren te bespoedigen.
  Lees van tevoren deze topics ook goed door voordat je een idee wilt voorstellen. Wie weet is jouw idee al afgekeurd of goedgekeurd en hoef je dit idee niet nog een keer voor te stellen.

  ➡ Wanneer reageer ik?

  In principe mag iedereen reageren, jijzelf dus ook, wij moderators moedigen dat zelfs aan omdat we graag zo veel mogelijk meningen over een idee verzamelen alvorens we hem beoordelen. Er zijn echter ook een paar gevallen, waarbij je niet hoeft te reageren.

  Niet reageren wanneer:

  • Je wordt verzocht niet te reageren door moderators/staff.
  • Je alleen iemand anders gaat quoten en zelf niets aanvult.
  • Je alleen reageert met "bekend idee" "goed idee" etc. kortom, zonder argumentatie. Alleen in polltopics is deze regel niet van toepassing.
  • Je alleen reageert met: "OSM = OSM en BCS = BCS" en variaties daarop.
  • Je alleen een smiley gebruikt.
  • Er al een vergelijkbare reactie is geplaatst.

  Let wel: Kritiek leveren mag, maar doe dit dan wel op een fatsoenlijke en constructieve wijze.

 • Member of Honour

  FORUMBAN SCHAAL
  

  Aan hand van deze forumban indeling zullen er forumbans worden gegeven. Al wordt dat liever niet gedaan, soms moet het nu eenmaal. Deze schaalindeling is enkel een richtlijn, een ban kan soms zwaarder vallen dan hier is aangegeven. Dat is een moderators goed recht. Verder is het niet nodig om steeds maar weer in topics om een ban te schreeuwen. Als er naar jou idee te laat actie wordt ondernomen door de moderator(s), dan kun je altijd een PM sturen.

  FB 1 dag:

  • Onnodig/Bewust off-topic reageren.
  • Quoten zonder iets (zinnigs) toe te voegen.
  • Mening geven zonder argumentatie.
   (Alleen uitslag volstaat niet!)
  • Reageren met enkel een smiley.
  • Foute topic-titel (onduidelijk, met opmaakcode, met smiley)
  • Voetbal nieuws neerzetten zonder bronvermelding.
  • Voetbal nieuws neerzetten zonder eigen mening.
  • Wedstrijdtopics van het buitenland (vb. Barcelona - Real Madrid, etc...)

  FB 3 dagen:

  • Onnodig een topic aanmaken.
  • Onzinnig topic aanmaken.
  • Licht schelden.
  • Lichte Spam.
  • Lichte discriminerende uitlatingen.
  • Uitlokken van andere managers.
  • Links naar reclame sites/erotische sites.
  • Taken van de moderator overnemen.
  • Bewust incorrecte informatie vermelden.

  FB 7 dagen:

  • Zware Spam.
  • Zware anti-... uitingen.
  • Zware discriminerende uitlatingen.
  • Een ongepast bericht sturen naar moderator.
  • Het grootschalig downvoten van de posts van dezelfde gebruiker

  FB 14 dagen:

  • Zwaar schelden (denk aan ernstige ziektes)
  • Misbruik maken van een bug.

  Alle niet vermelde overtredingen van de algemene regels, die echter wel voor de hand liggen, worden eveneens bestraft. Aan hand van de aard van zware overtreding(en) zal er in overleg met Forum Support passende sancties worden opgelegd.

 • Member of Honour

  Met de komst van het nieuwe forum zijn er een hoop nieuwe dingen bij gekomen, maar er verdwijnen helaas ook dingen. Één daarvan is een openbaar crewforum. Om interactie te behouden tussen crews is er het volgende bedacht.

  Op dit forum wordt er de mogelijkheid geboden om een Café topic, crewcompetitie of een event aan te mogen maken.

  Indien je hiervoor in aanmerking wilt komen dan dient er toestemming te worden gevraagd d.m.v. een bericht met motivatie aan de Community Manager. Deze zal dan beoordelen of je aan de gestelde eisen voldoet.


  Ook toernooien/competities/spellen die georganiseerd worden door crews mogen hier een plekje krijgen. Denk hierbij aan de Kanarifuglene Leagues, de LFS Cup, NK, Crew Kampioenschappen, battles en quizzen etc. Voor goedkeuring dient er van tevoren een verzoek te worden gestuurd naar de Community Manager.

  ➡ Voor Crew competities moet bij aanvraag minimaal 90% van de competitie gevuld zijn. Ook moeten er managers mee spelen van minimaal 3 verschillende crews, exclusief de organiserende crew.

  ➡ In het verzoek voor Toernooien moet een beschrijving worden gegeven wat voor toernooi je als crew wilt organiseren met een bijbehorend plan van aanpak. Ook moet er worden vermeld in wat voor tijdsperiode je het wilt gaan organiseren zodat er kan worden bekeken of bepaalde toernooien elkaar niet in de weg zullen zitten.

  ➡ Als je een spel wilt organiseren dient er een beschrijving van het spel te worden gegeven bij aanvraag.

  Disclaimer: Ook als de Crew aan alle eisen voldoet, behoudt de Community Manager het recht een verzoek af te keuren als er twijfel bestaat over het format en de hoeveelheid belangstelling voor een event.