• Inleiding
  Bij de CrewCup zoals deze tot de invoering van OSM 3.0 werd gespeeld, werd er nog veel gekeken naar individuele managers. Zij representeerden weliswaar een crew maar speelden in beginsel individueel. Hierdoor kon het, vooral in de hogere competities, voorkomen dat sommige crews meerdere managers in één competitie hadden terwijl andere crews het in dezelfde competitie met één manager moesten doen. Dit zorgde voor een behoorlijke ongelijkheid. Na ruim 10 jaar vonden wij het tijd worden om het systeem van de CrewCup te evalueren en te kijken naar een nieuw concept. In 2019 wordt de opzet nog iets verder aangepast. De verschillende divisies worden even groot gemaakt (16 teams, 4 crews), zodat de CrewCup gelijkmatiger verloopt en in alle divisies met dezelfde pakketjes gewerkt kan worden.. Met deze opzet hopen wij de ongelijkheid weg te nemen en er voor te zorgen dat de CrewCup een echte strijd tussen crews gaat worden.

  Totstandkoming
  Wij hebben getracht de opzet zo goed mogelijk samen te stellen. De crewstaf behoudt zich het recht voor om de regels op een later moment aan te passen indien dit nodig/wenselijk mocht zijn. Bij onduidelijkheid of een conflict is het besluit van de crewstaf altijd leidend.

  Opzet
  In de nieuwste opzet speelt iedere crew met vier managers in één competitie van 16 teams. Er wordt zonder beker gespeeld. Elke divisie bestaat uit een land van 16 teams en vertegenwoordigt 4 crews. Wanneer de laagste divisie minder dan 2 crews behelst zal deze divisie niet worden gestart. Plek 1 van een divisie promoveert naar een hogere divisie. Plek 4 van een divisie degradeert naar een lagere divisie.

  0_1550999320500_c1d0ca91-a23e-4920-aac9-094823cb6166-image.png

  De competities worden altijd van bovenaf gevuld. Indien er gaten ontstaan (bijvoorbeeld omdat een crew op houdt te bestaan of een crew zich niet opgeeft voor de volgende editie) dan wordt dit altijd van onderaf aangevuld zodat eventuele lege plekken zo laag mogelijk worden gehouden. Indien dit aan het eind of aan het begin van een CrewCup gebeurt, betekent van onderaf dat een crew uit dezelfde divisie boven de crew uit een lagere divisie gaat. Indien een crew zich niet inschrijft voor de volgende editie dan verliest deze crew zijn plek in de competitie waarin zij uitkwamen. Bij latere aanmelding dient deze crew weer op het laagste niveau te beginnen.

  Loting
  Er wordt geloot met groepen van clubs. De CrewStaf zal van te voren de groepen (ook wel pakketjes genoemd) bekendmaken op het crewforum. Indien nodig (bijvoorbeeld na een update) zullen de indelingen worden aangepast. De loting en de teamindelingen staan niet open voor discussie. De loting is bindend. Crews mogen onderling niet ruilen van teams. Op het crewforum wordt de loting bekend gemaakt. In hetzelfde topic moeten de betreffende crews hun team van managers opgeven en hierbij vermelden wie van hen welk team inneemt. Indien een crew ook verantwoordelijk is om de competitie aan te maken (wordt bij de loting vermeld), geeft een crew ook op wie de moderator van de divisie zal worden.

  Puntentelling
  We gaan een nieuwe sheet starten. In de basis is het de oude CrewCup sheet maar er zijn een aantal aanpassingen. De puntentelling is als volgt:

  • Startpunten: 1.000
  • Punten competitie: Aantal punten * 15
  • Punten doelstelling: Aantal plekken boven/onder doelstelling * 100 (+ of -)
  • Doelbonus: 200 (vast aantal punten voor elk team dat op of boven doelstelling staat)
  • Competitie- coëfficiënten: Zie hieronder.

  Voor de competities worden de volgende coëfficiënten gerekend:

  • Champions League: 200%
  • Europa League: 150%
  • Eredivisie: 125%
  • Eerste Divisie: 100%
  • Tweede Divisie: 90%
  • Derde Divisie: 80%
  • Hoofdklasse: 70%
  • Eerste Klasse: 60%
  • Tweede Klasse: 50%
  • Derde Klasse: 40%
  • Vierde Klasse & verder: Percentage vorige divisie maal 0,5. Dus 20%, 10%, 5%, 2,5%, etc.

  Punten van leden van dezelfde crew worden meteen opgeteld. In de tussenstanden en eindstand krijgen we enkel scores per crew (met daaronder een specificatie per manager). Vervolgens worden de promoties/degradaties toegepast per crew. Een crew promoveert of degradeert dus als geheel.

  Competitie-instellingen (voor moderators)

  0_1550999415522_a7aae2b2-96d7-41ee-a683-0104a638022a-image.png

  Regels
  Algemeen

  • Voor de start van een CrewCup zal de CrewStaf alle crewbeheerders informeren met een link naar de relevante topics zodat iedere deelnemende crew geacht wordt de regels tot zich te hebben genomen en hiernaar te handelen.
  • Talentencrews mogen niet in dezelfde competitie zitten als de hoofdcrew. Mocht er een talentencrew promoveren naar een divisie waarin ook de hoofdcrew uitkomt, dan zal de promotie worden gegund aan de crew die als tweede in de divisie is geëindigd waarin de talentencrew uitkomt. Wanneer een hoofdcrew degradeert naar een divisie waarin ook de talentencrew uitkomst, dan zal de talentencrew automatisch degraderen in plaats van de degradant van de divisie waarin de talentencrew uitkomt. Een talentencrew kan niet hoger spelen dan een hoofdcrew. Indien dat toch dreigt te gebeuren, neemt de hoofdcrew de plek in van de talentencrew en vice versa. Aanvullend kan een talentencrew niet deelnemen aan de CrewCup wanneer de hoofdcrew uitkomt in de allerlaagste divisie. Dit is pas (weer) mogelijk wanneer de hoofdcrew promoveert óf wanneer er dermate veel nieuwe inschrijvingen komen die het aanmaken van een nóg lagere divisie rechtvaardigt. De talentencrew mag zich desalniettemin ten alle tijde inschrijven voor deelname aan de CrewCup, maar de deelname aan de CrewCup kan door de staf ontzegt worden wanneer bovenstaande situatie zich voordoet.
  • De moderator zal ten alle tijde de uitnodigingen aan alle deelnemers van de competitie tegelijkertijd versturen. Indien dat automatisch niet lukt, dient elke manager handmatig een uitnodiging te ontvangen, waarbij de managers uit de eigen crew als laatste de handmatige uitnodiging ontvangen. Hiervan afwijken levert een puntenstraf van 500 maal de competitie-coëfficiënt op.
  • Oefenwedstrijden zijn enkel toegestaan tegen crewleden. Oefenwedstrijden tegen niet-crewleden zijn nadrukkelijk verboden en worden bestraft (zie onderdeel “straffen”).
  • Om iedereen gelijke kans te geven bij het opstarten van de competitie, mogen er na het aanmaken van de competitie tot 00.00 uur geen spelers van de transferlijst worden gekocht. Gebeurt dit wel dan wordt dit bestraft (zie onderdeel “straffen”).
  • Er mogen geen spelers worden aangekocht van of worden verkocht aan CPU-teams in dezelfde competitie (via Onderhandelingen).
  • Alle transfers tussen twee managers moeten boven de waarde liggen. Onder de waarde of gelijk aan de waarde zullen bestraft worden.
  • De transfer-optie 'verkoop direct' mag WEL gebruikt worden binnen de CrewCup om spelers te verkopen.
  • Spelers mogen slechts 1x binnen een crew verhandeld worden. Als een manager een speler koopt van een crewgenoot dan mag hij deze speler niet meer terug verkopen noch doorverkopen aan een andere crewgenoot. Gebeurt dit wel dan wordt dit bestraft (zie onderdeel “straffen”). Wanneer een speler - na binnen een crew verhandeld te zijn - weer verkocht wordt aan de engine, wordt deze speler 'gereset' en komen eerdere transfers te vervallen en wordt deze speler beschouwd als een nieuwe aankoop in de competitie.
  • Bij een gelijke eindstand, geeft het hoogst geklasseerde team op de jaarranking de doorslag.

  Samenspel binnen crews

  Verlaten crew

  • Een manager die namens een crew deelneemt aan de CrewCup mag de crew in de tussentijd niet verlaten.
  • In beginsel eindigt elke crew de competitie met dezelfde managers als waar ze mee gestart zijn. Een crew mag besluiten om een manager te vervangen als daar een gegronde reden voor is. Hier staat wel een puntenstraf tegenover (zie onderdeel “straffen”). Indien een manager i.v.m. overtreding van de OSM regels wordt gelockt/geschorst, mag deze NIET worden vervangen. Het team blijft dan leeg.

  Straffen

  • Elke transfer tegen de regels wordt bestraft met 100 strafpunten voor de koper en verkoper.
  • Op het spelen van een oefenwedstrijd tegen een niet-crewgenoot staat een straf van 50 punten voor de manager die geoefend heeft.

  Voor het bepalen van de hoeveelste overtreding het is worden alle overtredingen van één crew bij elkaar opgeteld. Meerdere overtredingen tegelijk worden als aparte overtredingen gezien.

  • Een manager die ontslag genomen heeft levert geen strafpunten op. Het CPU team blijft wel onderdeel van het team van de betreffende crew. Als de CPU overtredingen begaat dan worden deze de crew aangerekend en alsdus bestraft.
  • Het vervangen van een manager door een ander crewlid levert 500 strafpunten op.
  • Een lock/schorsing van een crewlid waardoor er geen vervangen mogelijk is zal resulteren in een score van 0 punten of een negatieve score als de score van de betreffende manager op het moment van schorsing negatief is.
  • Het niet tijdig of verkeerd doorgeven van de line-up levert een straf op van -200.
  • Het innemen van het verkeerde team zal ook leiden tot een straf van -200.
  • Spelers in een foute linie in een onderling duel - 250

  Melden van straffen
  Alle overtredingen moeten op het forum worden gemeld aan de Crewstaf. In de regel zal dit gedaan worden door een manager van een concurrerende crew. Er wordt voor elke CrewCup-editie een topic aangemaakt als ‘Meldpunt Overtredingen’. Bij de melding moet een screenshot(s) gepost worden van de overtreding. Indien de overtreding niet binnen 72 uur gemeld is, wordt de overtreding niet bestraft (m.u.v. straffen inzake gelockte managers).
  Indien de melding terecht is, zal de crewstaf de overtreding en de op te leggen straf melden in een apart topic op het crewforum. Wij vertrouwen dus op medewerking van alle crews om de CrewCup zo schoon mogelijk te houden. Schroom niet om een overtreding te melden!

  CrewCup Regels & Opzet versie 3.0.6.8

 • Community Manager

  Aanpassing CC-regel m.b.t. samenspel binnen crews:
  Voor de Crew Cup werd er voorheen gebruik gemaakt van een aanvullende regel met betrekking tot samenspel binnen crews, maar vanaf heden zal deze regel komen te vervallen. In de Crew Cup zal voortaan regel 8 van de OSM terms van toepassing zijn m.b.t. samenspanning.

  4bff13cc-7219-4d9e-a660-52a5f994123f-image.png

 • Moderator NL

  Nieuwe regel

  Het verkeerd aanmaken van een competitie zal leiden tot een straf van - 250

 • Moderator NL

  Instructie aanmaken competitie CC

  Voorbereiding

  • Voeg alle deelnemers in de competitie alvast toe als vriend. (Beste is om je vriendenlijst eerst leeg te maken, om te voorkomen dat je de verkeerde managers een invite stuurt)

  Stap 1: Aanmaken league

  • Ga naar je beschikbare slot voor de CC
  • Zoek bij Speciale Leagues naar "Community League M"

  58469db3-b6d9-4cb7-8421-0e4e6cbd54d0-image.png

  • Klik op "Maak league aan"

  39a1aa89-9acb-4734-a825-a7a98be5cb9e-image.png

  • Ga naar de instellingen (tandwiel-icoon)

  1989e6fc-39fd-4dd3-9be8-56b08d3a84e3-image.png

  • Vul de volgende settings in:

  - Privé-league: AAN
  - Beker: UIT
  - Traningskampen: UIT
  - Besloten trainingen: AAN
  - Clubkas Compensatie: UIT
  - Transfers: AAN
  - Voorbereiding: AAN
  - Timers: UIT

  b05821f4-9660-4c62-803f-941772654efc-image.png

  • Controleer deze settings en klik op bevestigen (NOTE: als de league aangemaakt is, kunnen de league-settings niet meer aangepast worden, dus neem je tijd hiervoor)

  • Verander de naam van de League naar: CC85 - <Divisie>

  d93274b8-3707-445d-a2ea-80e7ba35ef99-image.png

  (Mocht je twijfelen, kan je nu nog de settings van de league controleren)

  • Kies je team conform de loting en opgegeven line-up en maak de league aan

  7ffb43a5-17fb-4d35-a520-c6014bc437fd-image.png

  De league is nu aangemaakt.

  Stap 2: Uitnodigen managers
  (LET OP! Het eerst uitnodigen van crewleden is verboden en wordt bestraft)

  • Ga naar Vrienden
   675dd02b-1957-44d3-ac2f-b5177807b0a8-image.png

  • klik op "Nodig vrienden uit"
   8fcf7922-de52-45a1-8dde-e7af0b14fc91-image.png

  • Selecteer de managers die in de league gaan spelen, controleer of je iedereen hebt en verstuur de uitnodiging.
   (Note: Maak eventueel een screen van de verzonden uitnodigingen. Mocht een manager aangeven geen invite gehad te hebben, dan kan aangetoond worden dat deze wel verzonden zijn)